SOCIALIZMUS vrs. DEMOKRATICKÝ KAPITALIZMUS - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

SOCIALIZMUS vrs. DEMOKRATICKÝ KAPITALIZMUS

NOVINKY

SOCIALIZMUS vrs. DEMOKRATICKÝ KAPITALIZMUS
MÁRIA HASPRUNOVÁ·16. DECEMBER 2016

Socializmus a kapitalizmus sú dva protichodné sociálno-hospodárske systémy.

Nemožno ich spájať s politikou a už vôbec nie politickými stranami, typmi štátov alebo formami štátneho zriadenia.

Zjednodušene to možno chrakterizovať nasledovne:
* Socializmus funguje na báze spolupráce a kumulovaní výrobných zdrojov a prostriedkov do spoločného celku, ktorý slúži v prospech všetkých ľudí bez rozdielu.
Charakteristickým znakom socializmu je
- hospodárska a finančná stabilita a sociálna prosperita celej spoločnosti
- vyrovnaný respektíve prebytkový spoločný (štátny) rozpočet
- to, že človek nie je považovaný za výrobný prostriedok, ktorý si možno kupovať alebo prenajímať, ale je chránený (normami kvality tovarov) a celá výroba sa prispôsobuje jeho potrebám
no
- každý sa musí rovnakou mierou (podľa svojich schopností a daností) podieľať na spoločnej práci pre prospech všetkých členov spoločnosti.
- Spoločné financie slúžia IBA ako fiktívne meradlo spoločenskej hodnoty vykonanej práce, nie na tvorbu zisku.
Výsledok socializmu:
- šetrné využívanie prírodných zdrojov
- eliminácia motívov k vojne
* Kapitalizmus naopak funguje na báze
konkurencie jednotlivcom alebo skupín, na báze likvidácie konkurentov s jediným cieľom - hromadenie kapitálu pre seba.
Charakteristickým znakom kapitalizmu sú
- triešti výrobné zdroje a prostriedky,
- zneužíva ľudí na kumuláciu ziskov jednotlivcami alebo úzkymi skupinami vlastníkov
- neváži si ľudí, človek je v kapitalizme považovaný za tovar – výrobný prostriedok, ktorý si možno kúpiť alebo prenajať
- hospodárska a finančná nestabilita s pravidelne sa opakujúcimi krízami a sprievodným znakov a dôsledkom sú narastajúce štátne a verejné dlhy voči skupinám vlastniacim finančné prostriedky a používajúcich financie ako výrobný prostriedok na tvorbu zisku.
Výsledok kapitalizmu:
- drancovanie prírodných zdrojov
- vojny – aj pre umelé oživenie hospodárstva
- diktatúra a teror malej skupiny vlastníkov finančných prostriedkov voči všetkým na Zemi.
Oba sociálno-hospodárske systémy môžu fungovať vo všetkých typoch štátov a všetkých formách štátnych zriadení i nadnárodne
a
oba sú závislé od politiky a politikov do tej miery, ako sú politici ich ochotní držať v chode.

https://www.etrend.sk/ekonomika/pod-hranicou-chudoby-zije-viac-ako-300-tisic-dochodcov.html

https://www.youtube.com/watch?v=Hcn67pHCq0Q

https://www.youtube.com/watch?v=xwx5NQ7XzGs

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню