Národná konferencia v bratislavskom Istropolise, v divadle Teatro - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Národná konferencia v bratislavskom Istropolise, v divadle Teatro

NOVINKY

Priatelia, už v túto nedeľu, 24. júna 2018 od 10:00 bude prebiehať Národná konferencia v bratislavskom Istropolise, v divadle Teatro. Staňte sa aj vy delegátmi národných obrodných procesov, ktoré budú sformulované ako zásadné a prelomové programové tézy dokumentu MANIFEST SLOVENSKA. Ten sa stane rukoväťou národného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vzíde z nášho hlasovania. Manifest Slovenska však bude takisto dokumentom, o ktorý sa budú opierať kandidáti v jesenných komunálnych voľbách a voľbách do EP.

PROGRAM NÁRODNEJ KONFERENCIE

10:00 Hymna, slávnostné otvorenie a úvodný príhovor
10:15 Zdravotníctvo
10:30 Životné prostredie
10:45 Pôda
11:00 Poľnohospodárstvo
11:15 Sociálne záležitosti
11:30 Vzdelávací systém
11:45 Kultúra a história Slovanov
12:00 Slovensko a svet Slovanov
12:15 Krátka prestávka na občerstvenie
12:30 Slovenská kultúra
12:45 Ekonomika
13:15 Masmediálny priestor
13:30 Bezpečnostná politika
13:45 Vnútro a nové volebné zákony
14:00 Zahraničná politika
14:15 Právo
14:45 Obedná prestávka, vhadzovanie hlasovacích lístkov na národného kandidáta na prezidenta SR, písomné prihlasovanie do rozpravy.
16:00 Moderovaná rozprava prihlásených delegátov s ich príspevkami. Časový limit, ktorý bude určovať časomiera je 5 minút. (Paralelne prebieha sčítavanie hlasov).
18:00 Ukončenie rozpravy, krátka prestávka na občerstvenie.
18:15 Resumé navrhovaných bodov do znenia Manifestu.
18:45 Vyhlásenie výsledkov hlasovania delegátov konferencie na národného kandidáta prezidenta SR.
19:00 Slávnostné ukončenie. Hymna.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню