Milý pán Z. Mikeš. K otázke: “Komu patri Krym?” - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Milý pán Z. Mikeš. K otázke: “Komu patri Krym?”

NOVINKY

Milý pán Z. Mikeš. K otázke: “Komu patri Krym?”


Peter Marcek
Milý pán Z. Mikeš. K otázke: “Komu patri Krym?” Máme zrejme rozdielne názory. Budem argumentovať, prečo som toho názoru, ze Krym patri pod Ruskú federaciu.
1. Po smrti Stalina v marci 1953, je 26. júna 1954 zavraždený aj maršál Berija. Už 25. januára 1954 sa nastoľuje otazka o prechode správy Krymu, v rámci ZSSR, z RSFSR na USSR. Jedná sa nie o zmenu vlastníctva k pôde, majetku, nerastnému bohatstvu, ktoré stále zostáva v RSFSR a v ZSSR, ale o zmenu administratívnej správy. Toto rozhodnutie bolo prijaté 19. februára 1954 Prezídiom najvyššieho sovietu ZSSR.
2. Po zániku ZSSR zanikajú aj rozhodnutia, ktoré upravovali správnu štruktúru ZSSR. Vznikajú obnovené republiky. Jednou z nich je aj Ukrajina a daľšou aj Rusko. Ruská federatívna republika vstupuje do správneho právneho zväzku, krorý dnes voláme Ruská federácia. Ukrajina si ponecháva svoju samostatnosť. Rozhodnutia Ukrajiny sú také, že si na základe zmluvy o prevode správy k územiam iných samostatných republík , ktoré po rozpade ZSSR zostali právne samostatné, uplatňuje teritoriálne nároky. Keďže tieto republiky sú samostatné subjekty práva, ich občania sa podľa platných zmlúv, ústav a ich slobodnej vôle rozhoduju v referende o tom, do akého vyššieho štátotvorného zväzku vstúpia. A tak sa stalo to, ze sa občania Krymu sami, demokraticky, v referende rozhodli pre Rusko. Na vašom prispevku nie je zlé to, že máte rozdielny právny názor, ako ústavní právnici z Francúzska, alebo Anglicka. Ale smutné je práve skutočnosť, že ste si nedali tieto informácie overiť, alebo možno aj detailnejšie vysvetliť. To, že to dnes tvrdí Ukrajina, resp. jej krvavo sa k moci predraní vládcovi, je viac ako samozrejmé. Čo by sme od nich mali čakať? K moci ich tam dostali práve aj z týchto dôvodov. Všetko je to náramne, opakujem, náramne smustne, lebo na Ukrajine zijú rovnaki ludia, ako v Rusku, EÚ či v Gruzínsku….
3. Najväčšiu, či jedinú silu, dôkaz, argument (čo chcete) pre mňa nemá žiadne rozhodnutie politikov, ak ich rozhodnutie nekopíruje želanie či stanovisko samotných občanov. Pre mňa je preto rozhodujúce samotné rozhodnutie ludi, čo na Kryme žijú po celé generácie. Preto mi je aj úplne jedno, čo poslušne, či len servilne papagájuje nase MZV, dosadení neodbornici. Opieram sa totiž o presny text uznesenia predsednictva ZSSR, ako aju o stanovisko francúzskych profesorov a najmä o zdravý rozum občanov Krymskej republiky.
4. A to, že o mne píšete neúctivo, vám ako mladšiemu človeku, čiže menej zorientovanému, možno aj vychovanému, nateraz odpustím, aj ked uznajte, že je to hanba. Vaša hanba.
https://www.mojevideo.sk/video/2d942/peter_marcek_cesta_na_krym.html

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню