Je päť aspektov, ktoré je nutné riešiť v celom svete - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Je päť aspektov, ktoré je nutné riešiť v celom svete

NOVINKY

Je päť aspektov, ktoré je nutné riešiť v celom svete :

1. Zabezpečenie celosvetového mieru s ,,Udržateľným rozvojom človeka na planéte  Zem“.
2. Zastavenie emigrácie v konkrétnom štáte z dôvodov vykonávania genocídy na vlastných občanoch, ekonomických dôvodov – chudoba a straty vody - zachovanie vody, zachovanie klimatických podmienok pre život človeka v jednotlivých krajinách sveta a na planéte Zem.
3. Vznik MOS OSN pre udržanie mieru v celom svete.   
4. Pod záštitou organizácie OSN a MOS OSN zastavenia terorizmu, občianskych vojen, lokálnych vojen a súťaže v zbrojení pre prípravu na začatie 3. sv. vojny.  
5., Zastavenie klimatických zmien na planéte ZEM.
             Takto komplexne zatiaľ nehovorí žiaden politik sveta. Vyzývame preto  širokú slovenskú verejnosť, Ruskú federáciu a  celý svet k začatiu riešenia tejto komplexnosti. Jedine MOS OSN budú vedieť, v nutnom prípade aj  za pomoci sily, riešiť  mier na planéte ZEM spravodlivo na základe rovnosti, slobody a bratstva, v záujme ,,Udržateľného rozvoja človeka na planéte Zem“. Bez OSN a OS OSN  nie je možné do  budúcnosti komplexne riešiť a zabezpečiť mierovú politiku sveta !!!!
Zdôvodnenie ,, Výzvy ...“ :  Myslíme si, že bez vzniku OS OSN  nebude celosvetový MIER, nevyrieši sa  súčasná politická svetová kríza vo svete, nezabezpečí sa ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem".  Zlyhávanie vyriešenia konfliktu  vidíme aj v Sýrii.  Rusko koná čihi a USA hota !!!  Mylne sa naši dôstojníci v Armáde SR, v pakte NATO, prezident USA p. Barack Obama a iní svetoví politici domnievajú, že sú vytvorené OS OSN. Momentálne vo svete pôsobia OS RF a OS NATO !!! Podľa nášho názoru nemáme jednotné OS OSN pre riešenie ozbrojených svetových kríz, nemáme jednotnú obranu sveta proti kozmickému nebezpečenstvu z vesmíru a pre živelné pohromy na planéte ZEM. Súčasné lokálne vojny a terorizmus potvrdzujú naše vyjadrenia k lokálnym vojnám, že ozbrojené konflikty sa neriešia jednotne silami OSN viď. Líbya, Sýria atd.  
Pripájame sa k Výzve za mier generálneho tajomníka OSN - UN Secretary-General António Guterres:
Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom. UNIS/SGSM/820 , 1.január 2017
Generálny tajomník OSN António Guterres:  Výzva za mier, 1.január 2017
    http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2017/unissgsm820.html
    https://www.youtube.com/watch?v=0rElWmRq7p4
Zdôrazňujeme, že MOS OSN nie sú vytvorené, preto nemôžu fungovať a nemajú vytvorené jednotné velenie, personálnu štruktúru, logistické, materiálne a finančné predpoklady!!!

https://oz.panobcan.sk/wp-content/uploads/2016/06/G-20-Ziadost-Vyzva-za-MIER-1.pdf

https://www.facebook.com/stranasns/videos/1925589334139811/

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню