Ľudská vláda je výraz, označujúci typ diametrálne odlišného vládnutia, ako je vláda ľudu - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Ľudská vláda je výraz, označujúci typ diametrálne odlišného vládnutia, ako je vláda ľudu

NOVINKY

Ľudská vláda je výraz, označujúci typ diametrálne odlišného vládnutia, ako je vláda ľudu

Katalin Tara
Zabi sa a uteč! Ale demokraticky prosím
Motto: „Ľudská vláda je výraz, označujúci typ diametrálne odlišného vládnutia, ako je vláda ľudu.“

Prológ:
Demokratickí Slováci, prostredníctvom možnosti, darovať 2% z daní reálne poslali v roku 2018, takmer 50 miliónov eur tretiemu sektoru. Informáciu zverejnil, len nedávno slovenský daňový úrad.

Máme štát, ako prvý spoločenský sektor. Máme hromaditeľov kapitálu, ako druhý sektor a máme dnes aj nebezpečných lobistov, ktorí vytvárajú tretí sektor. Oficiálne preto, že suplujú humánne činnosti, ktoré v spoločnosti nedostatočne alebo vôbec, nevykonávajú prvé dva sektory. V skutočnosti však preto, aby pochybne riadili prvý sektor a podriaďovali ho druhému, teda oligarchií. Ale to, čo je na tejto demokratickej, sektorovej fraške dnešných spoločností, to najúbohejšie je, že problémy občanov, nikto v skutočnosti nerieši. Nepovažujeme to v demokracii za prioritu štátnych zriadení. Vlastne, sme to za prioritu, ako prapôvod správnosti a zmyselnosti demokracie nepovažovali nikdy.

Vyznávam filozofiu, že demokracia nikdy neexistovala. Je to iba účelový preklad dvoch slov a je vytvorený ľudmi, bažiacimi po moci. Grécke slová demos a kratos, predsa nikdy „vládu ľudu“ nesignovali a v časoch, kedy Gréci verili na riadenie ľudskej spoločnosti bohmi, označovali slovami „ľudská vláda,“ iba alternatívny spôsob riadenia ľudských komunít v prospech bohov. A tak to zostalo dodnes. Ibaže bohov z bájneho Olympu, nahradili bohovia pozemskí.

S vládou ľudu, ako pojmom, vyjadrujúcim akési mocenstvo alebo nadradenosť majority spoločnosti pri aplikácii spoločenských mocí, slová demos a kratos, nemajú nič spoločné. Podľa tejto teórie, nás iba od začiatku niekto, kto chcel ľuďom vládnuť zavedením termínu demokracia zaviedol, pretože pochopil, že najlepšie sa dá vládnuť ľuďom cez spoločenský podvod, ktorý sa následne, za tisícročia ľudských vlád pretvoril a vyvinul, až do dnešnej podoby demokracie.
Zakladám svoju teóriu hlavne na tom, že ľudské vlády počas celých tisícročí ich vývoja, boli vždy iba spôsobom, ako ovládať - riadiť komunity, a o vládu ľudí, ako vládu základných stavebných buniek spoločnosti, nikdy skutočne vládcom nešlo. To je proste historický fakt, ktorý sa iba ťažko vyvracia a pokiaľ aj nejaké mocenské zriadenia, ktoré sa v istom čase, vláde ľudu reálne podriadili prioritne existovali, tak rýchlo zanikli, lebo takéto komunity boli naivné a ovládli ich mocní tohto sveta, ktorí sa opäť, za vládu ľudu iba skrývali. Napríklad v starom Ríme. A toto nám zostalo dodnes. Preto, ak mi niekto, aj v roku 2018 tvrdí, že to tak nie je a demokratickým národom, aj dnes vládne ich ľud, tak sa naozaj dobre bavím.

Demokracia je jednoducho nezmysel. Ľudia si nikdy sami nevládli a vždy im vládli jednotlivci, alebo menšinové skupiny, kvôli presadzovaniu svojich prvoradých záujmov. A nevládli si nikdy sami, ani prostredníctvom volených zástupcov, pretože, nepoznám jedinú zvolenú vládu, či jednotlivca, ktorý by napĺňanie vôle ľudu, považoval za prvoradú úlohu vlády alebo nebodaj misiu dôležitejšiu, ako potreby vplyvných skupín, či rodín. Takíto politici, ani takéto vlády, proste, v skutočnosti nikdy neexistovali. Iba nám to mnoho rokov, niekto chytrejší, ako sme my, úspešne nahovára. A my tomu chceme veriť. Iste. Demokracia je nádherný sen. Problém je, že nádherným snom bol napr. aj marxizmus, socializmus a komunizmus a v praxi sa neosvedčili.

V kapitalizme, demokracia v skutočnosti ľudstvo zneužíva, iba na hromadenie kapitálu. Často bezbrehého, lebo majoritná skupina obyvateľstva trpí vážnymi, spoločenskými nedostatkami. Napríklad biedou (a vždy to tak bolo). A keď to v istých, obvykle, opakujúcich sa časových cykloch začína byť neúnostné, ľudia sa búria a vychádzajú do ulíc. Vtedy je krásne viditeľné, že demokratické vlády, si s presadzovaním požiadaviek verejnosti, ťažkú hlavu nerobia. Obkolesia nás políciami a armádami, aby sme rožky vystrčili iba toľko, aby sme sa vybúrili a upokojili. Prípadne nám pohodia drobné politické kosti, aby sme mali čo obhrýzať a zabavili sa. A ak, aj napriek tomu odmietneme pochopiť, „zač je toho lakeť,“ tak nás jednoducho postrieľajú rovno na tých uliciach. Samozrejme v duchu demokratického poriadku. Alebo to býva aj naopak. Ak demokrati chcú, aby sme sa búrili, lebo jednu vládu spoločenských podvodníkov, chce iná skupina, za pomoci spoločenskej vzbury nahradiť a my to odmietame, tak napr. zavraždia niekoho známeho, aby nám vzkypela žlč a do ulíc, sme vyšli „sami“, ako to bolo naposledy v prípade Kuciaka a Kušnírovej. A presne tejto, odpornej ľudskej stokovitosti, dodnes hovoríme demokracia. No, nieje to, jeden kolosálny, spoločenský podvod?

Drahá, demokraticky sa prsiaca slovač!

Máte množstvo detských domovov, ktoré chátrajú a ktoré namiesto plnohodnotného dotovania zatracujete, často iba preto, že sú plné rómskych detičiek. To isté, sa často opakuje v domovoch dôchodcov, kde odkladáte svojich rodičov, ako nejaké nepotrebné, staré rárohy a doma ich nahrádzate zvieratkami, ktoré naopak milujete. A to nespomínam veľa iných, rovnako dôležitých zariadení, ktoré by potrebovali našu finančnú pomoc prvoradejšie, ako tretí sektor. My sami máme často „holú riť“ - a to doslova, lebo keď ideme do nemocnice, tak štát – prvý sektor chce, aby sme si zaplatili aj toaletný papier a tú holú riť, si mali čím utrieť. Ale, aby sme tlačili na politikov a svoje 2% z daní, si pýtali od štátu naspäť a kúpili si za ne, napr. ten toaletný papier, pretože tretí sektor, sa o nás nepostará, tak to, nás ani nenapadne.
Keď zomiera osamelý človek na ulici alebo zomierajú tisíce ľudí na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, ktorú zapríčinili, práve tí „demokrati,“ tak si nepomáhame navzájom a netlačíme na prvý a druhý sektor, aby ľudsky viac pomáhali. Ale na podvodné, často protispoločenské aktivity tretieho sektora, sa bez problémov poskladáme. Ale mám aj iné príklady našej demokratickej úbohosti. Napr. snaha demokratov, vyštvať z ulíc ľudí bez strechy nad hlavou, ktorej často tlieskame, ako sa to naposledy stalo v Maďarsku. Iste. Sýty hladnému neverí. A v demokracii to platí dvojnásobne.

Ale dobre, budem objektívna a pripustím, že tretí sektor môže byť, aj užitočný a jeho prítomnosť v spoločnosti je potrebná. Napríklad na udržiavanie tradícii alebo združovanie sa roduverných ľudí. Nuž, ale priatelia, tu asi opäť narážame, pretože napríklad Matica slovenská, zápasí o prežitie práve preto, že ju štát odmieta dostatočne dotovať. A napr. slovenský folklór, na tom nie je o nič lepšie.

Keby demokracia nebola iba nadčasový, geniálne vymyslený spoločenský podvod, 4 milióny, prevažne chudobných Slovákov v produktívnom veku, by nikdy každoročne nevyzbierali 50 miliónov eur a neposlali by ich tretiemu sektoru, ktorý reálne - bytostne, jedinému z vás nikdy v núdzi nepomohol. A pri tej všetkej zaslepenosti, sa považujeme za chytrých, keď dotujeme tretí sektor, pretože túto demokratickú lož, chytro podporenú naoko „kvalitným“ životom, na ktorý si ale musíte požičiavať v bankách, nám podsunuli „demokrati.“ Problém tiež je, že v demokracii sa obvykle ľudia nesamovraždia, kvôli nenaplnenej láske, ako v časoch Shakespeara, ale kvôli neznesiteľnému životu. A nevidieť to alebo lepšie povedané, mocensky dosiahnuť, aby to ľudia nechceli vidieť, sa môže stať, iba v najchytrejšom, politickom podvode v..
Dasa Tonkova
Začiatok preposlanej správy:
Generálný tajomník OSN vydal prehlásenie o Ukrajine:
Generálny tajomník Ban Ki-moon OSN vydal 07.04.2014 prehlásenie, že od r.1991 Ukrajina nepožiadala o registráciu hraníc, takže štát Ukrajina neexistuje. To je neuveriteľná blamáž Ukrajiny! Toto prehlásenie je zakázané šíriť v ukrajinských médiách a na internete.

Počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN bola predložená otázka konfliktu medzi oboma štátmi, Ruskom a Ukrajinou. V dôsledku toho sa dospelo k tomuto záveru: Ukrajina si od 25.12.1991 nezaregistrovala svoje hranice. V OSN nebola vykonaná registrácia hraníc Ukrajiny ako suverénneho štátu.

Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že neexistuje žiadne porušovanie práv zo strany Ruska vo vzťahu k Ukrajine. Podľa zmluvy o CIS, územie Ukrajiny je správnym obvodom ZSSR. Preto nemožno nikoho viniť v separatizmu a násilnej zmeny hraníc Ukrajiny. Podľa medzinárodného práva, krajina jednoducho nemá žiadne oficiálne schválené hranice.

Aby sa vyriešil tento problém, Ukrajina musí dokončiť vymedzenie hraníc so susednými štátmi, požiadať o súhlas susedných krajín, vrátane Ruska, o ich spoločnej hranici. Vyžaduje sa, aby bolo všetko zdokumentované a zmluvy so všetkými susednými štátmi podpísané.
Európska únia vyjadrila pomoc Ukrajine v tak dôležitej otázke a rozhodla sa poskytnúť všetku technickú pomoc. Ale podpíše Rusko zmluvu o hraniciach s Ukrajinou? Samozrejme, že nie!

Na základe skutočnosti, že Rusko je právnym nástupcom ZSSR (je to potvrdené rozhodnutím medzinárodných súdov, ktoré sa týkajú majetkových sporov bývalého ZSSR so zahraničím), územia, na ktorých sa rozkladá Ukrajina, Malorusko a Novorusko, sú vo vlastníctve Ruska a nikto nemá právo nakladať s týmto územím bez ruského súhlasu.

V podstate teraz Rusku stačí len urobiť vyhlásenie, že toto územia je ruské a že všetko, čo sa deje na uvedenom území je vnútornou záležitosťou Ruska. Akýkoľvek zásah bude považovaný za akciu proti Rusku. Na základe toho sa môžu anulovať ukrajinské voľby, ktoré sa konali 25. mája 2014 a malo by sa urobiť všetko, čo ľudia chcú!

Podľa budapeštianskeho memoranda a iných dohôd žiadne hranice Ukrajiny neexistujú. Štát Ukrajina neexistuje (a nikdy neexistoval!).

Alexander Panin,
Central News Agency Novorusko, Novorus.info

P.S.: Rumunský prezident na túto skutočnosť upozorňoval už pred 5 rokmi!

Počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN bola predložená otázka konfliktu medzi oboma štátmi, Ruskom a Ukrajinou. V dôsledku toho sa dospelo k tomuto záveru: Ukrajina si od 25.12.1991 nezaregistrovala svoje hranice. V OSN nebola vykonaná registrácia hraníc Ukrajiny ako suverénneho štátu.

Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že neexistuje žiadne porušovanie práv zo strany Ruska vo vzťahu k Ukrajine. Podľa zmluvy o CIS, územie Ukrajiny je správnym obvodom ZSSR. Preto nemožno nikoho viniť v separatizmu a násilnej zmeny hraníc Ukrajiny. Podľa medzinárodného práva, krajina jednoducho nemá žiadne oficiálne schválené hranice.

Aby sa vyriešil tento problém, Ukrajina musí dokončiť vymedzenie hraníc so susednými štátmi, požiadať o súhlas susedných krajín, vrátane Ruska, o ich spoločnej hranici. Vyžaduje sa, aby bolo všetko zdokumentované a zmluvy so všetkými susednými štátmi podpísané.
Európska únia vyjadrila pomoc Ukrajine v tak dôležitej otázke a rozhodla sa poskytnúť všetku technickú pomoc. Ale podpíše Rusko zmluvu o hraniciach s Ukrajinou? Samozrejme, že nie!

Na základe skutočnosti, že Rusko je právnym nástupcom ZSSR (je to potvrdené rozhodnutím medzinárodných súdov, ktoré sa týkajú majetkových sporov bývalého ZSSR so zahraničím), územia, na ktorých sa rozkladá Ukrajina, Malorusko a Novorusko, sú vo vlastníctve Ruska a nikto nemá právo nakladať s týmto územím bez ruského súhlasu.

V podstate teraz Rusku stačí len urobiť vyhlásenie, že toto územia je ruské a že všetko, čo sa deje na uvedenom území je vnútornou záležitosťou Ruska. Akýkoľvek zásah bude považovaný za akciu proti Rusku. Na základe toho sa môžu anulovať ukrajinské voľby, ktoré sa konali 25. mája 2014 a malo by sa urobiť všetko, čo ľudia chcú!

Podľa budapeštianskeho memoranda a iných dohôd žiadne hranice Ukrajiny neexistujú. Štát Ukrajina neexistuje (a nikdy neexistoval!).

Alexander Panin,
Central News Agency Novorusko, Novorus.info

P.S.: Rumunský prezident na túto skutočnosť upozorňoval už pred 5 rokmi!

https://www.youtube.com/watch?v=ogsLduon8bw&t=882s - VÄZENIE zvané zem cz dab

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню